ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประทับใจไม่เลือน

ท่ามกลางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่มีอยู่มากมายเต็มท้องตลาด ความโดดเด่นสะดุดตาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง สีสันของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากสีของสินค้าจริง รวมทั้งขั้นตอนหลังการพิมพ์ต้องสมบูรณ์สวยงามเต็มที่ เช่น การปั๊มฟอยล์ เคลือบเงา เคลือบ UV เพื่อให้สินค้าโดดเด่นบนชั้นวาง

รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ควรก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย เราเห็นความสำคัญของการทดสอบเชิงโครงสร้างและการสร้างต้นแบบ ที่มีต่อกระบวนการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร เราสามารถเสนอทางออกด้านบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อความต้องการของคุณไป

See how the right partner can
boost your sales.

เพื่อความอยู่รอด Zuru ร้านอาหารยอดนิยมจำเป็นต้องรีบปรับขนาดและการใช้งานของชามที่ใช้อยู่ให้เหมาะกับการส่งอาหาร

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us