ผู้ผลิต

ทำให้การผลิตจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย

สำหรับผู้ผลิต VNT เห็นความสำคัญของวงจรการผลิต และช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต เราเข้าใจกลไกการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติในโรงงานต่างๆ และรู้ว่าต้องทำให้บรรจุภัณฑ์และฉลากเอื้ออำนวยให้ผู้แพ็คสินค้าทำงานได้สะดวกขึ้น อย่างเช่นใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องแบนๆ หรือใช้สติกเกอร์ขนาดต่างๆ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ

See how the right partner can
boost your sales.

ท่ามกลางผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายหลายหลากทั่วโลก Libby’s กำลังมองหาพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์รายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตน

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us