อาหารปรุงสำเร็จ

ระวัง พร้อม ทาน!

บางครั้งเวลาก็ไม่รอใคร ผู้บริโภคจำใจต้องเปิดอาหารกล่องรับประทานอย่างเร่งด่วน อาหารปรุงสำเร็จจึงต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วน่าทาน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสดของส่วนผสมอย่างถึงที่สุด

ด้วยประสบการณ์บวกกับความเชี่ยวชาญ VNT ให้ความมั่นใจว่าอาหารปรุงสำเร็จของคุณจะยังสดใหม่และรสชาติคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

See how the right partner can
boost your sales.

ท่ามกลางผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายหลายหลากทั่วโลก Libby’s กำลังมองหาพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์รายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตน

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us