ฉลากและสติกเกอร์

ดูดี มีประสิทธิภาพ

ฉลากและสติกเกอร์ ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะนั่นคือหัวใจสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ การออกแบบฉลากและสติกเกอร์ต้องใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง ซึ่งเอื้อต่อการอ่านข้อความและบาร์โค้ด

นอกจากนั้น VNT ยังใช้เวลาในการพิมพ์อย่างรวดเร็ว โดยที่คุณภาพและความถูกต้องแม่นยำไม่ลดลงแม้แต่น้อย เรามีข้อมูลด้านการพิมพ์อันหลากหลายที่สามารถสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

ฉลากและสติกเกอร์ของคุณจะได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพและเปี่ยมประสิทธิภาพ

See how the right partner can
boost your sales.

ท่ามกลางผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายหลายหลากทั่วโลก Libby’s กำลังมองหาพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์รายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตน

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us