พันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์ของคุณ

มาใช้บรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเถอะ ด้วยการร่วมมือกัน เราจะเปิดโอกาสให้เห็นคุณประโยชน์ใหม่ๆ ได้ด้วย

VNT คือพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์ของคุณ ด้วยการร่วมมือกัน เราจะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้เห็นคุณประโยชน์ใหม่ๆในอนาคต

See how the right partner can
boost your sales.

ท่ามกลางผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายหลายหลากทั่วโลก Libby’s กำลังมองหาพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์รายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตน

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us