บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง

ยั่งยืนและเอนกประสงค์

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็งสามารถออกแบบได้หลากหลายและสร้างสรรค์ ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ ทำให้ VNT สามารถนำบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งมาพับด้วยวิธีใหม่ๆ หรือใส่องค์ประกอบที่จะช่วยเน้นแบรนด์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีมากมายหลายวิธีที่ VNT จะตัด แต่ง ดัดแปลงบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งตามความต้องการของคุณ

See how the right partner can
boost your sales.

ท่ามกลางผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายหลายหลากทั่วโลก Libby’s กำลังมองหาพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์รายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตน

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us