ของเล่นเด็ก

ดีไซน์โดดเด่น ปลอดภัยกับทุกวัย

ผู้ผลิตของเล่นทุกยี่ห้อลงทุนกับการบรรจุภัณฑ์ นำไปสู่ดีไซน์อันโดดเด่น มีสีสันสะดุดตา การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจและแสดงของเล่นภายใน แต่ต้องคำนึงถึงเด็กที่จะเป็นคนแกะกล่อง นำไปสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของเล่นที่คิดถึงความปลอดภัยต้องใช้สารเคมีน้อย และต้องมีขนาดและเหลี่ยมมุมที่ไม่ทำอันตรายต่อเด็ก

เรามีประสบการณ์หลายปีและยังคงเดินหน้าที่จะหาวิธีใหม่ ๆ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดที่โดดเด่นและปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

See how the right partner can
boost your sales.

เพื่อความอยู่รอด Zuru ร้านอาหารยอดนิยมจำเป็นต้องรีบปรับขนาดและการใช้งานของชามที่ใช้อยู่ให้เหมาะกับการส่งอาหาร

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us