บริการ

ค้าปลีก + ผู้บริโภค

พันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นสะดุดตากว่าคู่แข่ง

การค้าและผู้ส่งออก

ให้เราได้มีโอกาสช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวางอยู่ในที่ที่คุณต้องการ ในเวลาที่คุณต้องการ ทุกหนแห่งในโลก

ผู้ผลิต

เราเข้าใจถึงความสำคัญของวงรอบและกระบวนการผลิตที่ต้องแข่งกับเวลา

eCommerce

บรรจุภัณฑ์ eCommerce เปิดโอกาสสำหรับสร้างความยินดีและความประหลาดใจ

กล่องลูกฟูก

คุณภาพและความทนทานเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง

VNT สามารถตัดและปรับแต่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งด้วยเทคนิค die cut ให้ตรงกับความต้องการทุกอย่างของคุณ

ฉลากและสติกเกอร์

เราสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในเรื่องของการจัดทำฉลากและสติกเกอร์