เภสัชกรรม

ปลอดภัยและมั่นใจในทุกกระบวนการ

อุตสาหกรรมยาหรือเภสัชกรรมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับอันเข้มงวด และต้องการมาตรฐานความปลอดภัยในทุกกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนและความสะอาดตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันความสับสนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกครอบแผงไปจนถึงชนิดที่เป็นขวด เรามีบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเภสัชกรรมของคุณ

 

See how the right partner can
boost your sales.

เพื่อความอยู่รอด Zuru ร้านอาหารยอดนิยมจำเป็นต้องรีบปรับขนาดและการใช้งานของชามที่ใช้อยู่ให้เหมาะกับการส่งอาหาร

Read more
Full client list available upon request.

Ready to get started?

Contact Us