Safe Catch

รับไว้ให้อยู่มือ

challenge

การจัดการสินค้าในห้างค้าส่งขนาดใหญ่จัดว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง Safe Catch เป็นแบรนด์ทูน่ากระป๋องน้องใหม่ ที่ต้องแข่งขันกับแบรนด์พี่ใหญ่มากมาย จึงจำเป็นต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาในห้าง Costco ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ Costco มีข้อบังคับสารพัดในเรื่องของการจัดวาง ค่ากำหนด การวางซ้อนกัน และการจัดแสดงสินค้าบนแท่นที่อยู่บนชั้นวาง อย่างไรก็ตาม Safe Catch ไม่ต้องการเปลี่ยนขนาดกระป๋องของตัวเอง

approach

VNT ลงมือทำวิจัยเกี่ยวกับดีไซน์ จนกระทั่งได้มาซึ่งจำนวนกระป๋องและค่ากำหนดที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด สำหรับการจัดแสดงสินค้าที่ดีที่สุดและเห็นได้ชัดเจน งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ถาดละ 17 กระป๋องนั้นลงตัวที่สุด VNT ร่วมมือกับทีมกราฟิคของ Safe Catch เพื่อหาค่ากำหนดที่จะทำให้ผ่านข้อบังคับของ Costco ในเรื่องขนาดของแท่นวางและความสูงของแท่นวางที่สามารถวางซ้อนกันได้ ก่อนจะสร้างต้นแบบและผลิตแบบจำลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งพบทางออกที่ดีที่สุด

results

ทางออกของ VNT ทำให้การแพ็คถาดละ 17 กระป๋องเป็นไปอย่างง่ายดาย และดีไซน์ที่ลงตัวก็ช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นกราฟิคได้อย่างชัดเจนเมื่ออยู่บนชั้นวาง ทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น โดยยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับของ Costco อย่างเคร่งครัด
"VNT worked with us to really standout on the shelf. They helped us find the best packaging design to meet our needs."

Ready to get started?

Contact Us